Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
$ s
$ s

Stratejik Tespit Nedir?

İşletmenin faaliyeti içinde iş akışını tespit ederek yazılım gereksinimlerini belirleyen ve çıkan sonuç doğrultusunda yazılım stratejisi kurgulayan bir tespit türüdür. Bu sürece katılmak isteyen tüzel ve gerçek kişi olabilir....
  • 1
  • 2